Andre opgaver

Havedamme / spejlbassiner

Vi anlægger havedamme eller spejlbassiner efter individuelle behov.

Vintervedligeholdelse

Vi udfører snerydning og glatførebekæmpelse hos firmaer såvel som hos private.

Beskæring

Vi beskærer efter korrekte beskæringsprincipper
Udtynding af træer og buske for ønsket effekt
– Formklipning
– Opstamning for at sikre mere lys og lys i haven
– Knudebeskæring/sporebeskæring
– Topkapning
– Styning

Bassin Hos Peter Gift

Comments ( 0 )