Træpleje

Træpleje

Joyce og Peter er desuden uddannede træplejer og kan vurdere små og store træer fra rod til top med henblik på:

  • Prissætning
  • Sundhed/sygdom
  • Beskæring
  • Muldforbedring
  • Rodforbedring
  • Bevaringsværdighed

Peter har ved adskillige lejligheder fungeret som synsmand ved tvister.

Rigtigt valg af træer og buske:
Vi rådgiver mht art/sort, størrelse, rodnet, skygge eller hvad dine krav til træet eller busken er.


havgårdsvej4


Comments ( 0 )